Přiznání k dani z nemovitých věcí 2024: Pozor na změny!

Nejdéle do středy 31. 1. 2024 mají poplatníci povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024. Vzhledem k řadě novinek, které vyplývají z konsolidačního balíčku přinášíme přehledné shrnutí.

platba kartou notebook
platba kartou notebook

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí se týká těch majitelů, u kterých v roce 2023 došlo k nějaké významné změně jako je například nákup, prodej či směna nemovitých věcí, nově vybudované zpevněné plochy sloužící k podnikání nebo nově vydané stavební povolení k výstavbě zdanitelné stavby. Platí také pro ty, kteří na nemovitosti provedli nějakou úpravu či její část zlikvidovali. Daňové přiznání musí podávat i ti majitelé, kteří v minulém roce nemovitost prodali nebo darovali, ale ve stejném kraji stále vlastní aspoň jednu další.

Kvůli řadě novinek u daně z nemovitosti se letos přiznání týká většího počtu majitelů nemovitostí než v minulosti. Jsou to především majitelé objektů, které jsou v katastru nemovitostí zapsané jako garáž, majitelé rodinných domů, kteří pronajímají místnost například turistům, vlastníci budovy, ve které je provozována dětská skupina či například uživatelé nemovitosti, jejíž majitel není znám. Dále se týká poplatníků, kterým stavební úřad povolil výstavbu nové stavby na již zastavěném pozemku. Nově musí tito poplatníci zdanit výměru budoucí stavby jako stavební pozemek. Doposud se takto zdaňovala nová výstavba na dosud nezastavěném pozemku. Kompletní přehled je k dispozici na webu Finanční správy.

„Pokud tak vlastníci garáže, která je i takto uvedena v katastru nemovitostí, nemovitost v minulosti zdaňovali jako jiný druh stavby (protože jí například využívají jiným způsobem), musí nejpozději do konce ledna vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a prostor zdanit jako garáž,“ vysvětluje Jana Melicharová ze společnosti KODAP Liberec s.r.o.

Jak podat přiznání?

Tiskopis daňového přiznání lze získat na všech finančních úřadech, jeho elektronickou podobu pak naleznete na webu Finanční správy. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí lze také vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání (EPO) na internetových stránkách www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí.

Pro vyplnění daňového přiznání můžeme využít služby předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, která je dostupná po stisknutí tlačítka PŘEDVYPLNIT PŘIZNÁNÍ a přihlášení se do daňové informační schránky Plus (DIS+).

V DIS+ lze také získat přehled o stavu osobních daňových účtů, informace o výši daně z nemovitých věcí na příslušné zdaňovací období, informace o písemnostech založených ve spisu správce daně a využít služby ověření daňového přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí.

Daňové přiznání lze odevzdat osobně na podatelně příslušného územního pracoviště, poslat jej poštou nebo jako datovou zprávu. „V případě, že majitelé nepodají daňové přiznání k nemovitosti včas, hrozí jim pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Počítá se ale až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání – tedy od 8. února 2024. Pokuta za opožděné podání přiznání se nevyměřuje, jestliže nepřesáhne 1000 korun,“ dodává Jana Melicharová ze společnosti KODAP Liberec s.r.o.

Zdroj: RE/MAX G8 Reality

Rubriky: Daně

Rychlý kontakt:

Sdílet článek:

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na mé další články

tomas freiberg clanek realitni trh 2024
Reality
10
oko

Loni realitní trh zpomalil, rok 2024 bude stab…

Obsah článku Vývoj cen 2022 & 2023Co očekávat od roku 2024Hypoteční trh oživujeZvýšení poptávky Vývoj cen 2022 & 2023 Za zpomalením trhu v roce 2023 stály právě vysoké…
canceled = zrušení DTI u hypoték
Reality
2
oko

Co změní zrušení DTI u hypoték?

Aktuálně platí limit pro celkový dluh žadatele vyjádřený v jeho násobcích. Konkrétně se žadatel starší 36 let může podle DTI zadlužit pouze do hodnoty 8,5 násobku jeho čistého ročního…
tomas freiberg clanek realitni trh 2024

Loni realitní trh zpomalil, rok 2024 bude stabilizační

canceled = zrušení DTI u hypoték

Co změní zrušení DTI u hypoték?